W związku z aktualnym ogłoszeniem Premiera zawieszamy naszą rywalizację Wirtualny Lament.

Obecnie został wprowadzony zakaz wychodzenia z domu, więc nie chcemy Was zachęcać do łamania prawa i narażania na konsekwencje czy też narażania zdrowia własnego i innych.

Wierzymy, że jeszcze będzie nam dane rozstrzygnąć to wyzwanie.