Regulamin z dnia 19.01.2020 r. 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem http://lamentswietokrzyski.pl/ prowadzony jest przez:
  • NATE Piotr Kaczmarek
  • ul. Witosa 9B/21
  • 87-100 Toruń
  • POLSKA
  • NIP 8792523188
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem http://lamentswietokrzyski.pl/, w szczególności:
  • zasady zawierania umów sprzedaży Towarów prezentowanych na stronie http://lamentswietokrzyski.pl/ 
  • zasady korzystania z Formularza Zamówień;
  • zasady korzystania z Newslettera.
 3. Informacje o Towarach znajdujące się na stronie internetowej Sklepu takie jak: cena, opis, parametry techniczne i inne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • komputer (lub inne urządzenie podobne) z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Firefox, Chrome).
  • aktywny adres e-mail.
 5. Klient powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W szczególności zabronione jest:
  • dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym (np. treści naruszających dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich)
  • korzystanie ze sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie (np. poprzez użycie określonego oprogramowania).
  • podawanie danych osobowych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich.  

§ 2 Słowniczek definicji 

 1. Następujące wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone poniżej:
  • Sklep – internetowa platforma sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie, działająca pod adresem https://ultra.mazury.pl
  • Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała Konto w Sklepie albo dokonała zamówienia poprzez Formularz Zamówień.
  • Newsletter – usługa świadczona przez NATE Piotr Kaczmarek, polegająca na cyklicznym wysyłaniu na wskazany przez subskrybenta adres e-mail informacji, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), o wydarzeniach, konkursach i promocjach organizowanych przez NATE Piotr Kaczmarek
  • Towar – produkt, którego zakup jest możliwy poprzez Sklep. 
  • Formularz Zamówień – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca Klientowi zakup Towaru
  • Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.  

§ 3 Formularz Zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia za pomocą Formularza Zamówień należy podać dane oznaczone jako obowiązkowe oraz zaakceptować regulamin.
 2. W przypadku naruszenia przez Klienta zasad o których mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu prowadzący Sklep wezwie Klienta do zaprzestania lub usunięcia naruszeń w odpowiednim terminie. Jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne, prowadzący Sklep usunie Konto należące do Klienta.  

§ 4 Newsletter 

 1. W celu korzystania z newslettera należy wejść na stronę http://lamentswietokrzyski.pl/ , wpisać w odpowiednim miejscu swój adres e-mail oraz kliknąć na przycisk „Zapisz się”. Po kliknięciu w wskazany link rozpocznie się korzystanie z newslettera. 
 2. Korzystanie z newslettera jest dobrowolne i bezterminowe.  
 3. Zarejestrowanie się przez subskrybenta stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji newslettera.  
 4. W celu rezygnacji z newslettera należy kliknąć na przycisk „zrezygnuj” na dole otrzymanej wiadomości. Czynność ta spowoduje usunięcie adresu e-mail z listy subskrybentów.  

§ 5 Złożenie zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży 

 1. W Sklepie prowadzona jest sprzedaż Towarów przy wykorzystaniu sieci Internet. 
 2. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Sklepu: http://lamentswietokrzyski.pl/  przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 
 3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien podać swoje dane adresowe w Formularzu Zamówień. 
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest zgoda Klienta na treść regulaminu, a także podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 
 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru zamawianego Towaru poprzez kliknięcie odpowiedniego odnośnika. Ponadto Klient obowiązany jest do wyboru sposobu dostawy oraz płatności, a także adresu doręczenia oraz ewentualnie danych niezbędnych do wystawienia Faktury VAT. 
 6. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia przez Klienta, wysyłana jest wiadomość na wskazany adres e-mail z potwierdzeniem.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.